Ersey Tekstil Ar-Ge birimi; insana ve bilgiye yatırım yaparak, üretimde kalite, verimlilik ve profesyonelliği artırmak için yazılım, makine, sistem, yöntem ve katma değerli ürün ve süreçlerin geliştirilmesini sağlayan, teknoloji ve yenilik odaklı projelerle, emek yoğun üretimden bilgi yoğun üretime geçişte sektörüne örnek olmayı hedefleyen bir araştırma ve geliştirme çalışmalarına önem vermektedir.

Ersey Tekstil Ar-Ge, geliştirdiği Proje Yönetim sistemi ile tekstil teknolojilerini, müşterilerin beklentileri ve güncel trendler ile buluşturarak, yenilikçi ürün ve üretim modelleri geliştirmektedir. Ar-Ge ekibimiz tekstil alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmekte ve ülkemizin önde gelen üniversiteleriyle iş birliği içerisinde çalışmak isteyerek müşterilerine yenilikçi projeler sunmak için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Ersey Tekstil Ar-Ge faaliyetleri için üniversite, sanayi iş birliğine, KOSGEB, TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalara büyük önem vermektedir.