Üretim tesisimizin kalite kontrol işlemi ürünün kalitesini değiştiren önemli etkenlerdendir. Ürün tasarımıyla başlayan, işletme içerisindeki kumaş kontrol ile devam eden detaylara önem vererek modelhane bölümünden çizilen pastallar doğrultusunda kesimhanede dikkatlice işlem gören süreç profesyonel üretimin başlamasıyla ütü ve pres operasyonlarıyla kalite kontrol sistemimizin titizlikle takip ettiği sistem sayesinde ürünler ölçüm tablolarına bakılarak ve uygun olarak üretilir.

Ersey Tekstil, bu süreçte üretime alınan ürünlerin, istenilen özelliklere uygunluğunu, dikişlerinin düzgünlüğünü, renklerin doğruluğunu ve üretim boyunca iş emirlerini referans alarak standartlara uygun kontrolleri yapmaktadır.

Ürünler istenilen ölçüm tablosuna olan uygunluğunu kontrol etmek için üretimin ilk aşaması olan kumaş kontrol ve çekme testleri, üretimde gerekli ara ölçümleri ve son ölçümleri yaparak temizlik gibi kontrollerden geçirerek koordineli bir sistemle kalite kontrol işlemi yapıldıktan sonra ürünler özenle sevkiyat bölümüne gönderilir.